Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto - Stručni suradnik za projekte i razvoj