POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora 

na radno mjesto referenta komunalno poljoprivrednog redara