Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice

Upute i obavijesti kandidatima 

Izjava da ne postoje zapreke za prijem u službu

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8363695.html

https://www.moj-posao.net/Posao/711246/Procelnik-Jedinstvenog-upravnog-odjela-Opcine-Podgora-mz/