Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Podgora za 2023.godinu 

Upute za prijavitelje natječaj udruge 2023.godine

Obrazac opisa programa ili projekata 2023.godine 

Obrazac proračuna POR

Popis PRILOGA

Obrazac za ocjenu kvalitete udruga

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac Ugovor

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekata