1 Namjena
2.1 Promet
2.2 Elektroopskrba
2.3 Vodoopskrba
2.4 Odvodnja
3 Uvjeti i oblici korištenja
4 Način i uvjeti gradnje
GLASNIK 3-20 SPUO
GLASNIK 20-20
Knjiga
OBRAZLOŽENJE
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Sažetak za javnost
Suglasnosti konačni UPU Porat
UPU Živogošće - Porat