0.Postojece stanje

1.Namjena površina

2.1.Prometna površina

2.2.Elektroenergetska mreža

2.3.DTK mreža

2.4.Vodovodna mreža

2.5.Kanalizacijska mreža

3.Uvjeti korištenja.dwg

4.1.Uvjeti gradnje - Načini korištenja

4.2. Uvjeti gradnje - Načini gradnje

Izmjene i dopune UPU-a  Veliko brdo - USVOJENO (Knjiga I)

Izmjene i dopune UPU-a  Veliko brdo - USVOJENO (Knjiga II)