Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Podgora za 2023.godinu