Javni poziv za financiranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije učeniku / maturantu s područja Općine Podgora

Obrazac I. - Zahtjev za financiranje troškova

Obrazac II. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac III. - Izjava o polaganju vozačkog ispita prvi puta

Obrazac IV. - Privola za obradu osobnih podataka