Upute i obavijesti kandidatima, pročelnik/pročelnica

NN - 2023 - 106 - 8362129, JAVNI NATJEČAJ

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka, pročelnik/pročelnica

Izjava da ne postoje zapreke za prijem u službu