Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine označene kao čest.zem. 10565 k.o. Podgora

Skica predmetnog dijela čestice