Naručitelj: OPĆINA PODGORA 

je objavio "Obavijest o nadmetanju" 

za postupak: Uređenje sekundarnog dijela plaže „Vala“ u Igranima- IV. faza

broj objave: 2019/S 0F2-0004785.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje