Naručitelj: OPĆINA PODGORA 

je objavio "Obavijest o nadmetanju" 

za postupak: Rekonstrukcija šetnice uz plažu u Živogošću- Blato

broj objave: 2019/S 0F2-0003323.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje