VI. Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2024.