REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORA
OIB:87761142122

KOMISIJA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

KLASA: 363-10/22-01/1

URBROJ:2181-38-03/05-22-1

 

Podgora, 24. lipnja 2022.godine

 

Na temelju članka 21. stavka 3. Odluke o uvjetima korištenja javnih parkirališta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila na području Općine Podgora ( „ Glasnik“ br.7/22) i objavljenog Poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje parkirališnih mjesta na području Općine Podgora za 2022. godinu od dana 24. svibnja 2022. godine, Komisija za komunalno gospodarstvo Općine Podgora, utvrđuje:

PRIVREMENU RANG LISTU PRVENSTVA DODJELE PARKIRALIŠNIH MJESTA

/ Sve liste su odvojene po lokacijama u privitku /

Podnositeljima zahtjeva koji u potpunosti ispunjavaju uvjete javnog poziva izdat će se rješenje o dodjeli parkinga za 2022. godinu, koje mogu preuzeti osobno u Općini Podgora prema terminima koji će biti javno objavljeni.

Uplate će se vršiti u roku od 8 (osam) dana od dostave ( primitka) rješenja.

Podnositelji zahtjeva koji nisu ispunili sve uvjete ( npr. imaju dugovanja) ili nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju pozivaju se da ispune uvjete, odnosno dostave dokumentaciju u roku od 5 ( pet) dana od dana objave ove privremene rang liste, kako bi im se moglo izdati rješenje o dodjeli parkinga.

Podnositeljima zahtjeva koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu parkinga, rješenjem će se odbiti zahtjev za dodjelu parkinga za 2022. godinu.

Protiv rješenja može se podnijeti žalba, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, Splitsko-dalmatinskoj županiji. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem pošte preporučeno ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu. Uz žalbu je potrebno priložiti 50,00 kuna upravnih pristojbi

KOMISIJA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PREDSJEDNICA

Marija Doreen Bakalić


PODGORA IJAK
PODGORA PORAT
PODGORA GALEBOVO
PODGORA TRG
PODGORA KOKIĆI
PODGORA NATALIE
PODGORA CRNI DOL
PODGORA SUTIKLA
PODGORA ČAKLJE
DRAŠNICE
ŽIVOGOŠĆE ULJARA
ŽIVOGOŠĆE VOLAT
ŽIVOGOŠĆE RIVA
ŽIVOGOŠĆE BLATO - CENTAR
ŽIVOGOŠĆE RIBOLA


NAPOMENA

Po rješenja možete doći od ponedjeljka prema sljedećem rasporedu:

 

Živogošće i Podgora (Kokići,Trg i Natalie) – 27.06. ponedjeljak

Podgora (Ijak i Porat) – 28.06. utorak

Podgora (Čaklje) – 29.06. srijeda

Drašnice – 01.07. petak