Poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje javnih površina na području Općine Podgora za 2023.godinu

Zahtjev obrazac JP-1

IZJAVA