Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Podgora sklopila ugovor o
obavljanju platnog prometa sa Erste & Steiermarkische Bank d.d.


Novi broj računa Općine Podgora glasi : HR9024020061833900002.

Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada
za uređenje groblja, porez na javnu površinu, porez na kuću za odmor, porez na potrošnju,
porez na promet nekretnina, naknada za koncesijska odobrenja i ostalo) koja ste do sada vršili
na stare brojeve računa:
Splitska banka d.d. HR4523300031833900002
OTP banka d.d. HR8624070001833900002
Hrvatska poštanska banka d.d. HR2223900011833900002
potrebno je ubuduće vršiti isključivo na novi broj žiro računa: HR9024020061833900002.