Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Prostorno planiranje

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI UPU-ŽIVOGOŠĆE BLATO  Attachments area

UPU Živogošće - Blato


 

Prijedlog Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora za javnu raspravu

I+D PPUO Podgora (ODREDBE ZA PROVOĐENJE 2019.)

PPUO Podgora 


 

 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - IiDPPU Općine Podgora

PPUO Podgora (izvjesce o JR)


 

Prijedlog UPU Živogošće-Blato za ponovnu javnu raspravu

GRAFIČKI DIO
1 namjena
2.1 promet
2.2 elektro i tk
2.3 vodoopskrba
2.4 odvodnja
3. uvjeti i oblici korištenja
4. način i uvjeti gradnje

TEKSTUALNI DIO
OBRAZLOŽENJE
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Sažetak za javnost