Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Prostorno planiranje

Objava javne rasprave o prijedlogu UPU naselja Živogošće Porat (UPU 20b) 

Dokument

 


 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI UPU-ŽIVOGOŠĆE BLATO  Attachments area

UPU Živogošće - Blato


 

 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - IiDPPU Općine Podgora

PPUO Podgora (izvjesce o JR)