Strateška procjena utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (Strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje 2016. - 2020. godine

Dokument


 

Nacrt Plana ukupnog razvoja (Strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje 2017. - 2020. godine

Dokument

 


 

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Podgora Glasnik službeno glasilo br.: 13/15

 

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Podgora,  "Glasnik" službeno glasilo Općine Podgora 6/17

Prostorni plan_file1

Usvojeni plan_knjiga2

Usvojeni plan_knjiga1

Odluka o donošenju


 

03_Odluka o donošenju

GLASNIK 13-15.pdf

Obrazlozenje.pdf

Odluka o donosenju I+D PPUO Podgora 2015.pdf

 

1. NAMJENA _ I+D 2015.pdf

2.2_ELEKTRIKA _ I+D 2015.pdf

2.4 VODA _ I+D 2015.pdf

4_KATASTAR _ I+D 2015 A legenda.pdf

4_KATASTAR _ I+D 2015 B sastavnica.pdf

4_KATASTAR _ I+D 2015 LIST 5.pdf

4_KATASTAR _ I+D 2015 LIST 6.pdf

5_NAČIN I UVJETI GRADNJE.pdf

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA 2014

Knjiga (PDF)

Glasnik (PDF)

KARTE:

25000:

Namjena (PDF)

Promet (PDF)

Pošta (PDF)

Režimi (PDF)

Režimi (PDF)

 

5000:

Katastar list 1 Podgora 1

Katastar list 2 Podgora 2

Katastar list 3 Podgora Čaklje

Katastar list 7 Drašnice

Katastar list 13 Živogošće Porat

Katastar list 16 Živogošće Mala duba

Katastar list 17 Živogošće Blato

 

Detaljni plan uređenja dijela naselja centar Podgore 2014

Postojeće stanje (PDF)

Namjena (PDF)

Promet (PDF)

Infrastruktura (PDF)

Uređenje (PDF)

Uvjeti gradnje (PDF)

Tekst (PDF)

 

 


Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Podgora (pdf)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja općine Podgora (PDF)

Obrazloženje Plana prostornog uređenja Općine Podgora (PDF)

Prostorni Plan Općine Podgora - 2007. god. - karta namjene prostora (PDF)

Izmjene i dopune Prostornog Plana Općine Podgora - 2010. god.- karta namjene prostora

Izmjene i dopune Prostornog Plana Općine Podgora - 2010. god. - karta plana namjene sa uklopljenim katastarom (PDF) 34 MB

Izmjena i dopuna PP Općine Podgora - 2010. god

 

 

Prostorni plan uređenja Općine Podgora 31.05.2007.

i izmjene Plana 2010

1

USVOJENI PPO PODGORA _PDF_2007

grafika


0-Model.pdf
2.0-Model.pdf
2.1_promet-Model.pdf
2.2.-Model.pdf
2.3-Model.pdf
2.4-Model.pdf
2.5-Model.pdf
3.1-Model.pdf
3.2-Model.pdf
3.3-Model.pdf
3.4-Model.pdf
Drašnice.jpg
Igrane.jpg
pecat katastra-Model.pdf
Podgora.jpg
SHEMA ZA KATASTAR drasnice.pdf
SHEMA ZA KATASTAR igrane.pdf
SHEMA ZA KATASTAR podgora.pdf
SHEMA ZA KATASTAR zivogosce.pdf
Živogošće.jpg

tekst

Iskaz povrsina.pdf
NASLOV I SADRZAJ.pdf
naslov.pdf
ODLUKA.pdf
PPU obrazlozenje.pdf

0. PODRUČJA IZ. I DOP.-Model.dwf
1. NAMJENA-Model.dwf
2.1_PROMET-Model.dwf
2.2_ELEKTRIKA-Model.dwf
2.3 POŠTA-Model.dwf
2.4 VODA-Model.dwf
2.5 ODVODNJA-Model.dwf
3.4 REZIMI-Model.dwf
Glasnik prostorni plan 1-2010.pdf
KATASTAR_LEGENDA_NASLOVNICE.dwf
KATASTAR_USVOJENI-Model.dwf
nalovnica knjiga 1.pdf
naslovnica knjiga 1-zepic fascikle.pdf
naslovnica knjiga 3.pdf
SHEMA_ KATASTAR-Model.dwf

2

grafika

0-Model.pdf
2.0-Model.pdf
2.1_promet-Model.pdf
2.2.-Model.pdf
2.3-Model.pdf
2.4-Model.pdf
2.5-Model.pdf
3.1-Model.pdf
3.2-Model.pdf
3.3-Model.pdf
3.4-Model.pdf
pecat katastra-Model.pdf
SHEMA ZA KATASTAR drasnice.pdf
SHEMA ZA KATASTAR igrane.pdf
SHEMA ZA KATASTAR podgora.pdf
SHEMA ZA KATASTAR zivogosce.pdf

tekst

Iskaz povrsina.pdf
NASLOV I SADRZAJ.pdf
naslov.pdf
ODLUKA.pdf
PPU obrazlozenje.pdf


 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665