Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora1@st.t-com.hr

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA  ZA  2016. GODINU 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU (PDF)