Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora1@st.t-com.hr

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Godišnji izvještaj o  izvršenju proračuna Općine Podgora za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2015. godin