Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora1@st.t-com.hr

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA ZA 2017. GODINU

Dokument


 

Financijski izvještaji za 2017 godinu

Dokument

Bilješke


 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA ZA 2017. GODINU 

Dokument


 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU 

Izvještaj (dokument)


 

Financijski izvještaji za 2017 godinu

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ.pdf


 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA  ZA  2016. GODINU 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU (PDF)


 

Godišnji izvještaj o  izvršenju proračuna Općine Podgora za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2015. godin


 

Konsolidirani izvještaj za 2015. godinu

Dokument


 

Proračun - Izvještaji za 2015. godinu

Dokument