Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

OSOBA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI PODGORA:


 

Marijan Knezović, dipl.iur.

Kontakt podaci:

 Telefon: 021/603-952

 Fax: 021/603-954

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Adresa: Općina Podgora, A. K.Miošića 2, 21327 Podgora

 

Godišnje izvješćea o provedbi ZPPI za 2016. godinu.

Godišnje izvješćea o provedbi ZPPI za 2016. godinu

Zahtjev za pristup informacijama-obrazac-2.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije-obrazac-3.doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija-obrazac-4.doc

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija.doc

Kriteriji za visinu naknade za pristup informaciji.doc