Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Jedinica lokalne samouprave
Općina Podgora
Ulica: Andrije Kačića Miošića 2

21327 Podgora
FAX. 021 603 954
Načelnik: 603 951
Pročelnik: 603 953
Komunalni redar: 603 955
Računovodstvo: 603 950

 

Načelnik Općine Podgora
Ante Miličić (NL)

021 603 951
099 235 08 85

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rad sa strankama:
Ponedjeljak, srijeda, petak 9-11


Jedinstveni upravni odjel:
Pročelnica: Stela Džaja
021 603 953

 


Referentica za razrez općinskog poreza:
Nede Perić

021 603 950

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referentica za proračun i financije:
Branka Gojak

021 603 950

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komunalni redar:
Boro Galić

021 603 955

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Najnovije

Obavijest - e-RačunUncategorised2019-08-09 16:01:59

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18.) Općina Podgora je, kao javni naručitelj, od 1....

Read more: Obavijest -...

OPĆINA PODGORA OSVOJILA PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST OPĆINSKOG PRORAČUNAUncategorised2019-07-31 10:52:21

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i...

Read more: OPĆINA...