Selektivni otpad može se odložiti na lokacijama: Preuzmite dokument (PDF)

 

Prijava nepropisno odloženog otpada:  Preuzmite dokument (PDF)

 

 

Komunalni redar Boro Galić

Tel.: 021/603-955; 098 233 347

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Komunalni redar Anđelko Sumić

Tel.: 021/603-955; 099 801 53 74

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665