Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A
U Elektroničkom oglasniku javne nabave link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, objavljeno je
 

UREĐENJE SEKUNDARNOG DIJELA PLAŽE „ VALA“ U IGRANIMA- IV. FAZA

Evidencijski broj nabave: JN-2/19
 
Prethodno savjetovanje je otvoreno do 6.veljače 2019.godine.