Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

OPĆINA PODGORA

Andrije Kačića Miošića 2

21327 Podgora

OIB:87761142122  

 

IZMJENA

 

POZIVA- DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

(bagatelna nabava)

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Ev. broj: BN-6/16 

Podgora, kolovoz 2016. godine

 U Pozivu- Dokumentaciji za nadmetanje OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,  Ev. broj: BN-6/16, pod točkom 9., objavljenom dana 9. kolovoza 2016. godine na Internet stranici Općine Podgora, produžava se rok za dostavu ponuda i sada glasi:

 

 «9. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i (javnog) otvaranja ponuda:

 

·    Ponuditelji su dužni dostaviti ponude do 19. kolovoza 2016. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave,  na protokol naručitelja na adresu naručitelja: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21 327 Podgora.

·    Javno Otvaranje ponuda održat će se 19. kolovoza 2016. godine u 10:00 sati u uredu pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela na adresi naručitelja: Općina Podgora: A. K. Miošića 2, 21 327 Podgora.»

 

 

 

           OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

 

IZMJENA POZIVA - DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, Ev. broj: BN-6/16  (doc)