Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Cjelokupna dokumentacija i prilozi objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28.travnja 2015. godine, a možete ih preuzeti pod linkom:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=
2015/S 002-0018089

http://www.podgora.hr/files/javna_nabava/Poziv_na_nadmetanje-1.pdf (PDF)

Najnovije

Obavijest - e-RačunUncategorised2019-08-09 16:01:59

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18.) Općina Podgora je, kao javni naručitelj, od 1....

Read more: Obavijest -...

OPĆINA PODGORA OSVOJILA PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST OPĆINSKOG PRORAČUNAUncategorised2019-07-31 10:52:21

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i...

Read more: OPĆINA...