Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Izgradnja grobnica na Novom groblju Podgora-IV. faza

Evidencijski broj: BN-2/16

Poziv na dostavu ponude

Projektni zadatak

Troskovnik