Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine“ broj:

...

JAVNI POZIV

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UP/I-112-02/17-01/1

2147/05-01/01-17-1

 

29. studenoga 2017.

...

        REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA PODGORA

  OPĆINSKI NAČELNIK

          

           KLASA:

...

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na korištenje ("Glasnik

...

                                  OPĆINA PODGORA

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SVIH VRSTA

...