Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18.) Općina Podgora je, kao javni naručitelj, od 1. srpnja 2019. godine obavezna zaprimati ulazne račune isključivo u obliku elektroničkog računa ili e-Računa.


Navedeni propis primjenjuje se na sve račune, a iznimke su gotovinski računi, računi za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, opskrba vodom i sl.), komunalne naknade i sl.
Od 1. srpnja 2019. godine više ne možemo zaprimati račune izdane u papirnatom obliku niti račune u PDF obliku dostavljene putem e-mail-a. Molimo sve poslovne partnere odnosno dobavljače Općine Podgora, postojeće i buduće, da se prilagode navedenim pravilima u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti. E-Računi moraju biti izdani u skladu s normom i standardima koji su propisani Zakonom. Sve priloge koje ste prethodno dostavljali uz račun, dostavljate i dalje, ali kao prilog e-Računu, u elektroničkom obliku. Prilozi npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. smiju biti u formatu pdf.,jpeg.,xlsx. i sl. U slučaju da su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture e-Računa možete ih dostaviti kao poštansku pošiljku, u originalu osobnom dostavom ili putem e-maila, ali ste onda dužni to navesti kao NAPOMENU na e-Računu.

Najnovije

Obavijest - e-RačunUncategorised2019-08-09 16:01:59

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18.) Općina Podgora je, kao javni naručitelj, od 1....

Read more: Obavijest -...

OPĆINA PODGORA OSVOJILA PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST OPĆINSKOG PRORAČUNAUncategorised2019-07-31 10:52:21

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i...

Read more: OPĆINA...