Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18.) Općina Podgora je, kao javni naručitelj, od 1. srpnja 2019. godine obavezna zaprimati ulazne račune isključivo u obliku elektroničkog računa ili e-Računa.


Navedeni propis primjenjuje se na sve račune, a iznimke su gotovinski računi, računi za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, opskrba vodom i sl.), komunalne naknade i sl.
Od 1. srpnja 2019. godine više ne možemo zaprimati račune izdane u papirnatom obliku niti račune u PDF obliku dostavljene putem e-mail-a. Molimo sve poslovne partnere odnosno dobavljače Općine Podgora, postojeće i buduće, da se prilagode navedenim pravilima u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti. E-Računi moraju biti izdani u skladu s normom i standardima koji su propisani Zakonom. Sve priloge koje ste prethodno dostavljali uz račun, dostavljate i dalje, ali kao prilog e-Računu, u elektroničkom obliku. Prilozi npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. smiju biti u formatu pdf.,jpeg.,xlsx. i sl. U slučaju da su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture e-Računa možete ih dostaviti kao poštansku pošiljku, u originalu osobnom dostavom ili putem e-maila, ali ste onda dužni to navesti kao NAPOMENU na e-Računu.

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj.

Općina Podgora je osvojila maksimalan mogući broj bodova i osvojila priznanje za transparentnost općinskog proračuna.

PRIZNANJE za transparentnost proračuna


 

 

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Podgora sklopila ugovor o
obavljanju platnog prometa sa Erste & Steiermarkische Bank d.d.


Novi broj računa Općine Podgora glasi : HR9024020061833900002.

Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada
za uređenje groblja, porez na javnu površinu, porez na kuću za odmor, porez na potrošnju,
porez na promet nekretnina, naknada za koncesijska odobrenja i ostalo) koja ste do sada vršili
na stare brojeve računa:
Splitska banka d.d. HR4523300031833900002
OTP banka d.d. HR8624070001833900002
Hrvatska poštanska banka d.d. HR2223900011833900002
potrebno je ubuduće vršiti isključivo na novi broj žiro računa: HR9024020061833900002.

Najnovije

Obavijest - e-RačunUncategorised2019-08-09 16:01:59

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18.) Općina Podgora je, kao javni naručitelj, od 1....

Read more: Obavijest -...

OPĆINA PODGORA OSVOJILA PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST OPĆINSKOG PRORAČUNAUncategorised2019-07-31 10:52:21

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i...

Read more: OPĆINA...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNOG RAČUNA OPĆINE PODGORA 2019Uncategorised2019-07-23 09:45:26

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Podgora sklopila ugovor oobavljanju platnog prometa sa Erste & Steiermarkische...

Read more: OBAVIJEST O...