Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Selektivni otpad može se odložiti na lokacijama: Preuzmite dokument (PDF)

 

Prijava nepropisno odloženog otpada:  Preuzmite dokument (PDF)

 

 

Komunalni redar Boro Galić

Tel.: 021/603-955; 098 233 347

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Komunalni redar Anđelko Sumić

Tel.: 021/603-955; 099 801 53 74

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Najnovije

Promjena broja računa Općine PodgoraUncategorised2018-12-18 08:26:57

Početkom prosinca Splitska banka pripojena je OTP banci. Zbog navedenog razloga promijenjen je broj računa Općine Podgora. Novi broj računa (IBAN)...

Read more: Promjena...

POPIS PROJEKATA SUFINANCIRANIH OD STRANE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINIUncategorised2018-12-12 09:38:01

- Luka nautičkog turizma - Centar Podgore - izrada projektno tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru (sufinancirano od...

Read more: POPIS...